Aanbod & Werkwijze

Aanbod
Op Orde™ zoekt samen met u naar praktische oplossingen voor ontwikkelingsproblemen in het dagelijks leven.

Daarnaast bieden wij onder de naam “Buiten Gewoon Sterk” outdoor trajecten. Middels outdoor activiteiten werken we met jongeren en jongvolwassenen aan het zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale vaardigheden. Meer informatie is te vinden op:
http://www.buitengewoonsterk.nl

Werkwijze
U neemt telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij inventariseren vervolgens uw belangrijkste vragen en plannen een intakegesprek. Dit gesprek vindt bij u thuis plaats. Op basis hiervan stellen wij een stappenplan met begeleidingsvoorstel op. Vanaf dat moment is één van ons uw verdere contactpersoon en begeleider. Deze gaat met u in gesprek, doet observaties en brengt verslag uit. De ander blijft inhoudelijk wel betrokken gedurende het gehele traject. De duur van het traject staat niet vast. Deze is afhankelijk van de mate van uw tevredenheid.

Het stappenplan
Stap 1: uitwerking van de hulpvraag
Stap 2: praktische begeleidingsadviezen voor thuis, school/werk en de vrije tijd
Stap 3: oefenen, volgen en evalueren van de veranderingen
Stap 4: conclusies en evaluatie van de resultaten

Het begeleidingsvoorstel
Dit is gekoppeld aan het stappenplan. Wij begeleiden u door middel van gesprekken, observaties, het verstrekken van informatie en coaching. De vorm en inhoud hiervan stemmen wij met u af. Van de gesprekken, observaties, oplossingen en resultaten maken wij een om de drie maanden een ontwikkelingsverslag.

Mochten er na een huisbezoek nog vragen opkomen dan kunt u ons mailen (altijd) of bellen (op werkdagen van 8 tot 8). Binnen 24 uur heeft u antwoord, of hebben wij contact met u opgenomen.

Wij werken op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit onze eigen praktijk. Daarbij laten wij ons inspireren door de antroposofische visie op de mens in ontwikkeling. Een pasklare oplossing is er niet, die vinden wij met u samen.

Annulering van afspraken
Tot een dag van te voren kunt u kosteloos annuleren en de afspraak verplaatsen. Als u binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert brengen wij één begeleidingsuur in rekening.

 

CONTACT

Ben Sinning: 06-37460125
Michael van der Haar 06-45275189
Mail: contact@oporde.org