Voor Wie

Wij zijn er voor volwassenen, ouders met kinderen tot 21 jaar en voor zelfstandig wonende jongvolwassenen
die moeite hebben zich staande te houden in het dagelijks leven.

Onze specifieke deskundigheid ligt bij:

de begeleiding van normaal tot laag begaafde en licht verstandelijk beperkte volwassenen, kinderen en jongvolwassenen met psychiatrische/ontwikkelingsproblematiek.

Denk bij psychiatrische en/of ontwikkelingsproblemen aan vormen van autisme, AD(H)D, leerstoornissen en gedragsproblemen.

 

CONTACT

Ben Sinning: 06-37460125
Michael van der Haar 06-45275189
Mail: contact@oporde.org