Thuismanagement

Thuismanagement is de vormgeving van het dagelijks leven in de directe woon– en leefomgeving. Denk hierbij aan de inrichting van uw huis, het huishouden, routines, communicatie en de geschreven en ongeschreven huisregels.

Thuismanagement vraagt veel planning, organisatie en een lange adem. Toch levert dit doorgaans geen grote problemen op. Het wordt echter een ander verhaal als er bijvoorbeeld een kind met gedragsproblemen, autisme of ADHD in het gezin is. Dan kan iedere dagelijkse gebeurtenis, bijvoorbeeld het ochtendritueel, de maaltijd, of het naar bed gaan een steeds terugkerende strijd worden. Dit geldt evenzeer voor afspraken buitenshuis alswel de vrije tijdsbesteding.

Thuismanagement heeft betrekking op:
1. De inrichting van de leef- en woonomgeving: logica, functie, hoeveelheid en soort prikkels.

2. Planning van de tijd: ritme, regelmaat, gewoontes, routines, planning en organisatie.

3. Communicatie, interactie en gedrag: begrip van en voor elkaar, omgangsvormen en het ‘huisreglement’.

4. Toekomstperspectief: mate van zelfstandigheid en verwachtingen.

 

CONTACT

Ben Sinning: 06-36470125
Michael van der Haar 06-45275189
Mail: contact@oporde.org